دبیر کمیسیون خراسان رضوی

   .
فهرست عناوین پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

1. شناسایی کالاهای قاچاق در سطح عرضه
2. طراحی و پیاده‌سازی برآورد حجم قاچاق کالا
3. شناسایی ناهماهنگی و تداخل قوانین و مقررات از منظر قاچاق کالا با تأکید بر مسائلی مانند ته‌لنجی‌، بازارچه‌های مرزی و غیره
4. آسیب‌شناسی نظام توزیع کالا در کشور، از منظر قاچاق کالا و راهکارهای کنترل و نظارت بر آن
5. نقش بازار ارز در تأمین مالی قاچاق کالا و روش‌های تأمین ارز کالای قاچاق
6. بررسی ضعف نظام گمرکی و تأثیر آن بر قاچاق کالا
7. بررسی نگرش مسئولان کشور درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز
8. راهکارهای ایجاد کنترل بر نظام گردش پولی و مالی از منظر قاچاق کالا
9. آسیب‌شناسی مبارزه با قاچاق در کشور
10. بررسی روش‌های اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا (به تفکیک هر سیاست)
11. آسیب‌شناسی رسیدگی قضایی به پرونده‌های قاچاق کالا با تأکید بر اطاله رسیدگی به پرونده‌های کلان
12. برآورد میزان مصرف کالاهای دارای اولویت(11) و برآورد تقریبی قاچاق آنها
13. سهم بازارچه‌های مرزی در توزیع قاچاق کالا
14. نقش و تأثیر توافق برجام در افزایش یا کاهش قاچاق کالا و ارز
15. راهکارهای پیشگیری از قاچاق کالا توسط مسافرین خارج از کشور
16. نقش «برندسازی» در ارتقای مبارزه با قاچاق کالا
17. بررسی شیوه‌های قاچاق از مبادی گمرکی
18. تبارشناسی قاچاق در ایران معاصر
19. بررسی کارآیی دستگاه‌های دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق
20. آینده‌پژوهی قاچاق کالا؛ شناسایی سناریوهای محتمل وقوع قاچاق در شرایط پیش‌رو
21. ویژگی سازمان‌یافتگی در قاچاق کالا و ارز با تأکید بر حقوق ایران (ماهیت، عناصر، ویژگی‌ها و آثار سازمان‌یافتگی در جرائم اقتصادی به‌همراه مطالعه تطبیقی)
22. بررسی چگونگی تسهیل و روان‌سازی تجارت بین ایران با اقلیم کردستان و امارات با رویکرد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
23. بررسی دلایل و میزان مصرف کالاهای ممنوعه در کشور و رابطه با قاچاق آن
24. بررسی رابطه میان نرخ تعرفه گمرکی بر قاچاق
25. میزان و روش‌های تأثیر فساد اداری در قاچاق کالا
26. بررسی تأثیر قاچاق کالا بر سلامت و بهداشت عمومی
27. بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری بر حجم قاچاق کالا در استان‌های مرزی
28. میزان تأثیر قاچاق بر ورشکستگی صنایع داخلی
29. میزان تأثیر قاچاق بر ایجاد فساد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی
30. چگونگی سامان‌بخشی نظام حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌منظور جلوگیری از حمل کالای قاچاق
31. پیشنهاد انواع سیستم‌های مدیریت اطلاعات در سازمان‌های مربوطه به‌منظور حذف یا کاهش پدیده قاچاق
32. طراحی مدل ارزیابی اثربخشی و پیشرفت برنامه‌های مبارزه (براساس قانون و برنامه راهبردی)
33. آسیب‌شناسی شرایط کالاهای تولید داخلی و تأثیر آن بر قاچاق (تبلیغات‌، کیفیت‌، سبک زندگی‌، خدمات پس از فروش و غیره)
34. بررسی زمینه‌های همکاری با کشورهای منتخب همسایه درخصوص مقابله با قاچاق کالا
35. تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در گسترش قاچاق کالا
36. تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر قاچاق کالا در ایران
37. شناخت عوامل اصلی قاچاق کالا در استان‌های کشور با استفاده از مدل ماتریس ارزیابی عوامل مختلف
38. سبک زندگی و الگوی مصرف و رابطه آن با مصرف کالای قاچاق
39. تأثیر تورم داخلی بر قاچاق کالا و تحولات اقتصادی
40. تأثیر مقررات خاص نقاط مرزی بر قاچاق کالا
41. بررسی تناسب میان نظام تولید، توزیع و الگوی مصرف در کشور و ارتباط این مسئله با قاچاق کالا
42. تأثیر پدیده قاچاق کالا بر وضعیت معیشتی و ارتزاق مرزنشینان
43. نقش رسانه‌های جمعی و تریبون‌های عمومی در مبارزه با پدیده قاچاق
44. بررسی تأثیر مبارزه با پول‌شویی در کشور، بر کشف قاچاق کالا و ارز
45. برآورد تعداد شاغلان در قاچاق کالا برحسب مناطق مختلف
46. رابطه گسترش واردات با قاچاق کالا
47. تأثیر تحریم‌ها بر قاچاق کالا
48. تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر قاچاق کالا (بررسی تطبیقی کشورها)
49. تأثیر شرایط اقتصادی کشورهای همجوار و مناطق همجوار در گسترش قاچاق کالا
50. میزان تأثیر قاچاق بر گسترش جرائم اقتصادی و سیاسی و غیره
51. نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق در ایران (قوانین و روش‌ها)
52. بررسی خلأهای قانونی در برخورد با قاچاق کالا
53. بررسی نقش صلاحیت اختیاری و تکلیفی دستگاه‌های کاشف و ضابط در مبارزه با قاچاق کالا
54. برآورد میزان ریسک قاچاق کالا
55. برآورد و مقایسه دستمزد شاغلان در بخش قاچاق کالا با بخش‌های رسمی اقتصاد
56. جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی درگیر در قاچاق (اینکه از چه تیپ فرهنگی و اجتماعی هستند)
57. تعیین تابع قاچاق کالا، به‌منظور پیش‌بینی قاچاق در آینده(12)
58. بررسی رابطه قاچاق و قاچاقچیان با جریانات سیاسی و انتخابات در مناطق مرزی
59. سنجش روایی و اعتبار آمارهای موجود در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی و دستگاهی
60. رابطه بیماری هلندی با قاچاق کالا
61. بررسی آثار مثبت جلوگیری از پدیده قاچاق در یک صنعت خاص
62. راهکارهای کاهش تبعات اجرای طرح‌های ضدقاچاق
63. نقش قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی در قاچاق کالا
64. بررسی علل رسوب کالای ترانزیتی در کشور
65. تأثیر افزایش درآمدهای ارزی کشور در قاچاق کالا
66. بررسی تأثیر قاچاق بر اقتصاد ملی
67. اثرات قاچاق بر ناامنی اقتصادی
68. اثرات پدیده قاچاق بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی
69. میزان تأثیر قاچاق بر پول‌شویی
70. بررسی علمی رابطه قاچاق کالا و ارز با معضل بیکاری (کمّی و کیفی)
71. تدوین عناوین و سرفصل‌های درسی در راستای فرهنگ‌سازی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دوره ابتدایی تا دانشگاه
72. بررسی راه‌های استفاده از باورهای مذهبی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
73. بررسی نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی در ارتقای کمّی و کیفی تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا
74. برآورد میزان سودآوری قاچاق کالا (برحسب کالاهای مختلف) و ارائه راهکار به تفکیک
75. تدوین راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق براساس پژوهش‌های شناختی
76. بررسی الزامات GIS قاچاق کشور (مدل‌سازی)
77. ایجاد شفافیت مالیاتی و تأثیر آن بر قاچاق
78. بررسی ارتباط میان اقتصاد رسمی و قاچاق کالا در ایران
79. بررسی ساختار، شگردها و روش‌های قاچاقچیان در قاچاق کالا و ارز
80. آسیب‌شناسی نظام حمل‌ونقل کالا از منظر قاچاق کالا در کشور
81. راه‌های کاهش بوروکراسی حاکم بر تجارت فرامرزی
82. راهکارهای افزایش رقابت‌پذیری کیفیت و قیمت کالای تولید داخل در مقابل کالاهای خارجی
83. بررسی و مقایسه میزان نقش و تأثیرگذاری تقلب و جعل در تولیدات داخلی و خارجی و تأثیر آن بر بازار داخلی کشور (اعتمادسازی)
84. شناخت و بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی برگرفته از مبانی دینی مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
85. بررسی رابطه حکم حکومتی و نظر حاکم اسلامی‌، قانون‌، اقتصاد مقاومتی با مبارزه با قاچاق کالا برمبنای رویکرد‌های فقه در مذاهب
86. تبیین قواعد فقهی همانند قانون (لاضرر و لاضرار‌، نفی سبیل) برای مقابله با قاچاق کالا و ارز با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
87. راهبردهای فرهنگ دینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق‌بخشی تولید ملی با محوریت کسب رزق حلال برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
88. نقش و کارکرد تبلیغات و رسانه‌های دینی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
89. بررسی نقش پایگاه‌ها و نهادهای دینی در تقویت بسترهای اقتصادی و اصلاح رفتارهای اجتماعی
90. مشترکات فقهی مذاهب اسلامی (امامیه و اهل سنت) پیرامون مسائل اقتصاد اسلامی و رابطه آن با قاچاق کالا و ارز
91. بررسی راهکارهای حمایت غیرتعرفه‌ای از کالاهای تولید داخلی
92. آینده‌پژوهی وضعیت تولید داخلی و قاچاق کالا در پیوستن به سازمات جهانی تجارت WTO
93. مطالعه ساختار نظام تعرفه‌ای ایران و مقایسه آن با کشورهایی که دارای ویژگی‌های اقتصادی شبیه ایران هستند
94. مطالعه تطبیقی فرایند شناسنامه‌دار نمودن فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی در کشورهای صاحب صنعت اقلام مذکور (ایتالیا، امارات، تایلند، ترکیه، سوئیس، هند و...)
95. واکاوی تجارت و پیامدهای حذف یارانه انرژی در کشورهای تولیدکننده نفت و فراورده‌های نفتی و تأثیر آن بر حجم قاچاق منتخب
96. آسیب شناسی پنجره واحد امور گمرکی گمرک ایران برای تسهیل تجارت فرامرزی
97. مطالعه ظرفیت های تأمین معیشت و توسعه پایدار در مناطق مرزی استانهای غرب کشور و استان سیستان و بلوچستان
98. مطالعه تطبیقی پیرامون اجرای کد رهگیری کالاهای وارداتی در کشورهای توسعه یافته(رهگیری کالای وارداتی از پیش از ورود تا سطح عرضه: ناظر بر اجرای ماده 13 قانون)
99. واکاوی تاثیر پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا
100. بررسی وضعیت ترانزیت خارجی در کشور (مبادی، تحلیل فرایند، حجم قاچاق، شیوه‌های قاچاق) ارائه راه کارهای پیشگیرانه
101. آسیب‌شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
102. بررسی تطبیقی نظام مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران و سایر کشورها
103. شناسایی بسترهای قانونی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
104. بررسی جرایم قاچاق کالا و ارز از منظر جرمشناسی
105. بررسی تحولات نظام کشف جرم به ویژه جرم قاچاق کالا و مکانیزم‌های اجرایی آن
106. بررسی نحوه ایجاد نظام تناسب جرم و مجازات در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
107. سیاست کیفری در مبارزه با جرایم و تخلفات قاچاق براساس قانون جدید
108. قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی و راهکارهای پیشگیری از آن
109. بررسی آیین دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان